RSS

Position Väst

Välkommen till Position Väst - Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo


www.positionvast.se länk till annan webbplatshittar du som överväger att etablera verksamhet i Västsverige information om kompetens, infrastruktur och annat som kan vara värdefullt för dig att känna till inför ditt företags beslut. Sedan 2016 är Position Väst en del av verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund och regional partner till Business Sweden.

Hör av dig till oss så kan vi stötta dig i processen. Vet du redan idag i vilken kommun du önskar etablera verksamhet är det enklast att kontakta dem direkt. Vill du ha stöttning i insamling av underlag från flera platser, kan vi bli din kontaktperson. Vi går ut till de kommuner du så önskar, samlar in de underlag som behövs i form av tillgängliga lokaler, kompetens och annat. Allt självfallet med den sekretessgrad som du väljer.

Parallellt med att vi arbetar med ett antal mycket intressanta etableringsärenden, där vi också har tid och plats för dig och ditt företag, fortsätter vi att ständigt utveckla och förfina vår service till företagare som söker en lämplig plats för etablering.

Välkommen att höra av dig!

Verksamhetsledare Position Väst
Ann Palmnäs
Telefon:
Mobil: 0701-64 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.seSenast ändrad: 2018-06-20 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776