RSS

Idéer i byrålådan stärker konkurrenskraft

Att alltid ligga i framkant är en fråga om överlevnad för alla företag oavsett storlek, bransch eller geografiskt läge. Utmaningen är större för små företag med mindre resurser när det gäller tid och mångfald av kompetenser inom företaget.

Vi befinner oss mitt i en fantastisk högkonjunktur där företagen måste ha fullt fokus på att få tag i tillräckligt med personal och med rätt kompetens för att hinna producera och leverera det som kunderna efterfrågar här och nu. Att fundera över framtiden och planera för tiden som kommer efter högkonjunkturen finns det inte riktigt utrymme för.

I Fyrbodal utgör små och medelstora företag (SMF) basen i det lokala näringslivet. Att på olika sätt stärka och stödja deras utveckling är en viktig uppgift för det vi kallar innovationsstödsystemet, det vill säga kommuner, myndigheter, akademi och företagsfrämjande aktörer.

Under flera år har stödsystemet i Fyrbodal generellt fokuserat på information och rådgivning kring nyföretagande, med målet att få fler att starta och driva företag och därmed öka sysselsättningen.

Projektets "Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal" syfte och mål är att stärka konkurrenskraften och öka tillväxten bland befintliga små och medelstora företag. Det ska ske genom att ta tillvara företagens egen innovationsförmåga. För att göra det behöver vi utveckla det offentligt finansierade stödsystemets arbetsmetoder och processer så att det i högre utsträckning också stödjer företagens behov av innovationsledning. Projektet ska även främja entreprenörskap bland unga, kvinnor och nyanlända/utrikesfödda.

Idéer i byrålådan

Sedan projektet startade i januari 2017 har möten med företagare bekräftat företagens behov av att bli mer innovativa för att kunna behålla konkurrenskraft och för att växa. Att få företagen att dela med sig av sina ”idéer i byrålådan” är inte svårt, tvärtom. Flera uttrycker sig mycket positivt till att låta andra vara med och utveckla idén och ”se vart den bär hän”. Flera företagare vill vara med och stödja utvecklingen av idén med kunskap, erfarenhet, maskiner, lokaler och i vissa fall även en del finansiering, andra vill lämna den vidare utan egna anspråk.

Att hitta de drivna och engagerade entreprenörerna som behövs för att omsätta idéerna till innovationer har däremot visat sig vara en stor utmaning. Inte minst nu när efterfrågan på personal vida överstiger tillgången inom många grupper och kompetensområden.

Det betyder inte att det saknas entreprenöriella människor, men det saknas en aktör och en arena som samlar

personer som vill vara med och omsätta idéer till innovationer. Projektet har lanserat idé- och innovationsplattformen DELADINIDÉ.NU, en digital mötesplats för människor med idéer och människor med driv och engagemang. Här får företag (och andra) med idéer en kostnadsfri arena där de kan dela med sig av sin idé eller ta till sig andras idéer att omsätta inom sitt företag. DELADINIDÉ.NU har tagits emot mycket positivt, men som med alla nyheter tar det ett tag innan det får fäste och fler användare.

Fokus på unga, kvinnor och nyanlända

Tre kommuner, Bengtsfors, Tanum och Orust har antagit utmaningen att hålla ihop arbetet med att nå de tre

målgrupperna (unga, kvinnor och nyanlända/utrikesfödda) på kort och lång sikt.

Först på bollen är Bengtsfors kommun tillsammans med, Åmål, Dals Ed och Lysekil. I gruppen ingår också

Arbetsförmedlingen och Drivhuset på Högskolan Väst. Målet är att utveckla en modell för innovationshandledning där företag med idéer i byrålådan får hjälp av ett team med entreprenörer, experter och stödaktörer att omsätta idén till en innovation och förbereda den för marknaden. De första grupperna ska börja sitt arbete i september och projektet letar just nu deltagare till teamen för att kunna matcha dem på ett bra sätt. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med Drivhuset att anpassa och kvalitetssäkra modeller och metoder för att coacha och handleda projektets entreprenörsteam.

Tanums kommun har tagit ledartröjan i arbetet med att inspirera och stimulera entreprenöriella kompetenser i nästa generations innovatörer och entreprenörer. I gruppen ingår också Trollhättan, Vänersborg och Mellerud samt Ung Företagsamhet och Drivhuset. I gruppens diskussioner har stor vikt lagts vid hur näringslivsutvecklare och aktörer gemensamt ska arbeta för att få skola och näringsliv att närma sig varandra ännu mer i alla åldrar.

Tanum genomförde under hösten ett ”Innovationshack” där unga på högstadiet fick hjälpa lokala företagare med innovativa lösningar på företagens idéer/problem. Eventet uppskattades mycket av både företagare och elever och ett nytt ”Innovationshack” planeras för höstterminen i Tanum.

Orust kommun sticker ut i statistiken som en kommun med ovanligt många kvinnliga företagare, det var därför

naturligt att Orust tagit ansvaret att hålla ihop gruppen som ska stimulera kvinnligt innovatörs- och entreprenörskap. I gruppen ingår också Munkedal, Sotenäs och Uddevalla liksom Coompanion, Entreprenörsarenan och Nyföretagarcentrum.

Gruppen fick tidigt kontakt med ett lokalt kvinnligt företagarnätverk som nu tagit klivet att bilda ett nätverk för alla företagsamma kvinnor i Väst. Tillsammans med två kvinnliga företagare i Orusts näringslivsråd planeras en Afterwork i september/oktober. Upplägget för AW:en har inspirerats av Trollhättans koncept Double Cup, där företagare (kvinnliga) i all enkelhet möter andra kvinnor som bär på idéer eller bara är nyfikna på innovatörsskap/entreprenörskap och företagande.

Fokusgruppernas mål är att stimulera målgrupperna att se möjligheterna också till egen utveckling genom att vara med i ett entreprenörsteam och bidra med sin kompetens och erfarenhet.

Medel för tillväxt

Ett av verktygen i kommunernas gemensamma verktygslåda för att stimulera och öka företagens kunskap inom affärsutveckling och entreprenörskap är Tillväxtmedlen. Genom Tillväxtmedlen upphandlas det gemensamma stödet i form av rådgivning, coachning, utbildning etc till befintliga företag och till de som vill starta företag.

Projektet har identifierat ett tydligt behov av att rätt stöd når ut till alla delar av delregionen och till alla branscher. Projektet har därför bidragit till att skall-kraven i nästa upphandling (hösten 2018) har breddats till att även innefatta ett distribuerat stöd i form av affärscoachning och innovationshandledning till befintliga små och medelstora företag i hela delregionen.

Projektet har också tagit initiativ till att ett nytt nätverk bildats av de företagsfrämjande organisationer och myndigheter som har befintliga företag som huvudsaklig målgrupp. Nätverket leds av IUC Väst och syftet är att öka samverkan och lärandet mellan aktörerna, minska ”stuprörs-tänket”. Målet är att sänka trösklarna och göra det enkelt för företagen att få rätt stöd oavsett vilken aktör man initialt vänt sig till.

Med sex månader kvar av operativt projektarbete rullar projektet in på upploppsrakan med full kraft. Utmaningarna i projektet har varit och är många, men lärdomarna har varit ännu fler. Lärdomar som gör innovationsstödsystemet i Fyrbodal än mer rustat för att med rätt stöd bidra till små och medelstora företags fortsatta konkurrenskraft och därmed sysselsättning i kommunerna på kort och lång sikt.


Projektledare Christel Thuresson
christel.thuresson@fyrbodal.se
Mobil:0709-66 62 46


Rapporter

Nyanlända och vägen till arbete (pdf, 844.1 kB)
och företagande (pdf, 844.1 kB)
30 lärdomar för att utveckla (pdf, 844.1 kB)
insatser inom integration (pdf, 844.1 kB)

Tillväxtverket har arbetat med nyanlända och företagande ända sedan flyktingvågen kom under hösten 2015. Vi har lärt oss mycket och kommit en bit på väg. Idag kan vi faktiskt säga att vi vet en hel del om vilka verktyg som behövs för att nyanlända ska lyckas starta och driva företag i Sverige eller hitta sysselsättning eller försörjning....

 

 

Senast ändrad: 2018-07-24 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776