RSS

Bra företagsklimat i Fyrbodal

Förenklar för företagsamhet genom att utveckla arbetssätten


För att underlätta att driva företag och för att minska antalet tillväxthinder måste det allmänna företagsklimatet förbättras i Fyrbodal. En viktig faktor för att skapa ett bättre företagsklimat och en ökad regional attraktionskraft ligger i de allmänna villkoren för företagande. Ett företags beslut om att växa, anställa eller utveckla nya produkter/tjänster påverkas av omgivningen. Det handlar om tillstånd, kompetens i närområdet, attityder från politiker och tjänstemän och en tillförlitlig och snabb ärendehantering i mötet med den offentliga sektorn och samhället i stort. Förståelsen för att företagen bidrar till samhällsutvecklingen behöver öka och företagens förståelse för den offentliga sektorn som en viktig del att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet behöver stärkas.

Detta projekt ska förenkla för företagsamhet genom att utveckla arbetssätten i ärendehanteringen och myndighetsutövningen så att företagen får god kommunal service. Det ska komplettera de insatser som redan görs i kommunernas kontakt med näringslivet som exempelvis företagsbesök och anordnandet av frukostmöten. Projektet sätter även stort fokus på intern och extern kommunikation för att öka kännedomen om företagens behov och kommunernas möjligheter att hjälpa företag. Det ska också ta fram konkreta verktyg för att underlätta för företagen vid kommunkontakter.


Projektledare Anna Lärk Ståhlberg
anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se
Mobil:0733-35 85-34


Aktuellt


Hur kan man förena myndighetsutövning och kommunal service med tydliga avtal? 5 september 2018

Inbjudan och anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inställd på grund av för få anmälningar. Återkommer med datum för nytt tillfälle inom kort. 

Senast ändrad: 2018-08-24 Uppdaterad av: Anna Lärk Ståhlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776