RSS

Infrastruktur

Att bygga ut infrastrukturen, väg, järnväg, IT/Bredband, kollektivtrafik, sjöfart, luftfart och elström är en investering i framtiden. Investeringar i infrastruktur i Västsverige och Fyrbodal är lönsamma för hela landet vilket är fokus för oss i Fyrbodal. Att företagen kan tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetens arbetskraft förutsätter en funktionell infrastruktur.

Att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner är det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige.

Fyrbodal ligger strategiskt mellan de stora städerna Oslo och Göteborg och utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6 (köpcentret vid Torp). Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom området vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland och Bohuslän och dessutom utgör viktiga kommunikationsstråk för gods- och persontrafik till marknaderna i Värmland och Norge.

Kontakt

Teamchef Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seInfrastrukturstrateg
Thomas Boström
Telefon:0522-440858
Mobil:070-2296220
E-post: thomas.bostrom@fyrbodal.seAktuellt

Kriterier för potter
Kriterier för potten "mindre vägnätet upp till 25 mnkr.

Kriterieröppnas i nytt fönster (pdf, 7.1 kB)

Aktuella planer för transportinfrastrukturen 2014-2025

Regionala planen för transportinfrastrukturen 2014-2025öppnas i nytt fönster (pdf, 5.1 MB)

MKB Regional planöppnas i nytt fönster (pdf, 9 MB)

Nationell transportinfrastrukturplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyrbodals remissvar till regional infrastrukturplan

Fyrbodals kommunalförbund har avgett remissvar på förslag till regional och nationell transportinfrastrukturplan 2014-2025. Remissvaren finner du under remisser/yttranden i menyn till vänster.

Fyrbodals remissvar "principer för tillköp av färdbevis"
Kollektivtrafiksekretariatet har sänt ut en remiss med förslag på principer för tillköp av färdbevis. Kommunernas synpunkter har sammanställts till ett gemensamt remissvar från Fyrbodal.

Remissvaröppnas i nytt fönster (pdf, 834.6 kB)

Senast ändrad: 2018-01-03 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776