RSS

Samhällsutveckling

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre politiska beredningar varav beredningen för Samhällsutveckling är en.

Inom området samhällsutveckling ingår följande arbetsområden:

Anna Lärk Ståhlberg är beredningens samordnande tjänsteman.


Kontakt


Näringsliv, t f beredningsansvarig Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seKulturansvarig
Marianna Andersson
Telefon: 0522-44 08 61
E-post: marianna.andersson@fyrbodal.se

Verksamhetsledare Position Väst
Ann Palmnäs
Telefon:
Mobil: 0701-64 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.se 

Samordnare av företagsetableringar
Erik Wallin
Mobil: 0733-35 85 13
E-post: erik.wallin@positionvast.se

 


Projektledare Strukturbild Fyrbodal
Kerstin Andersson
Telefon: 0522-44 08 56
Mobil: 0733-358525
E-post: kerstin.andersson@fyrbodal.se


Beredningar 2005-2014

1 januari 2015 slogs tre beredningar ihop till en med namnet Samhällsutveckling.

Information från de tidigare tre beredningarna finner du här.

Beredningen Näringsliv

Beredningen Infrastruktur

Beredningen Kultur

Aktuellt


Senast ändrad: 2017-05-05 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776