RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2018-08-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
  Omfattning
  8 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 7-8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-19
  Utbildningar, temadagar och lärträffar för projektenheter i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"! - hösten 2018

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-25
  Nätverksträffar kuratorer i skolan-hösten 2018
  • 25 September 2018
  • 26 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som kurator i skolan. I inbjudan nedan kan du läsa om innehållet den 25 September.

   Till inbjudan och amälningssa...länk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-15
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 15 oktober 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-15
  Nätverksträff för dig som arbetar med frågor kopplat till hedersproblematik" 15 oktober 2018 - kl. 13.30-16.30
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-23
  Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

  23 oktober 2018
  Programpunkter under dagen:
  • Bakgrund till kulturmöten; klanen, släkten och familjens betydelse.
  • Psykisk ohälsa i Afghanistan och Syrien; kulturella föreställningar och förhållningssätt.
  • Ku...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-26
  Utbildning "Stopp min kropp 26 oktober 2018
  Målgrupp: förskolor som arbetar med frågor kopplat till barns integritet
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-31
  Socialpedagoger i skolan - nätverksträffar hösten 2018

  • 31 Oktober 2018
  • 30 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som socialpedagog i skolan. I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om dessa och anmäla till någon eller samtliga av de...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-09
  Utbildning för språkstödjare, modersmålslärare m fl. Grundläggande kunskaper om hedersförtryck - 9 november 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildninngen tar sin utgångspunkt i hur vi kan möta, förebygga och arbeta med barn och ungdomar som blir uts...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-13
  Grundkurs i Tejping

  13 - 14 november 2018 Det finns en plats kvar!

  I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping (le...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-13
  Utbildning "Sexualitet och relationer - Livet, kroppen och kärleken i åk 3-7" Tisdagen den 13 november 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-14
  Sex på lättare svenska - för modermålslärare, studiehandledare, personal på IM-programmen
  14 November 2018
  Välkommen till utbildning för att arbeta med nyanländas frågor kring sexualitet, kroppen och jämställdet.

  Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-28
  Att lära känna, förstå och bemöta rättshaveristen

  28 november 2018
  Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplcerade...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-28
  28 November 2018
  Att möta nyanlända föräldrar
  kring stöd i föräldraskapet
  - Hur gör vi? 

  Målgrupp: olika aktörer i Fyrbodal som arbetar med/eller vill skapa förutsättningar för nyanlända föräldrar att stöttas i sitt föräldraskap
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-12-05
  En basutbildning om spelproblem

  5 december 2018
  Välkommen till en utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem, ekonomiska svårigheter och en...
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Annette Calner
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0706-51 59 01
E-post: annette.calner@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2018-08-28 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776