RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
   
  Omfattning
  10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-27
  Konferens 27 november - Vänd skolfrånvaro till närvaro och full gymnasiebehörighet!

  Konferens 27 november 2017  - Högskolan Väst Trollhätan Målgrupp: Skolchefer, skolledare, lärare och elevhälsopersonal

  18.600 elever (17,5 %) blev enligt Skolverket inte behöriga till gymnasieskolan i v...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-04
  Halvdagskonferens "Våga fråga om våld" 4 december 2017 med Åsa Landberg.
  Målgrupp: Du som är förtroendevald, ansvarar för eller arbetar med barn och ungdomar inom kommun, hälso- och sjukvård eller polis samt idéburen sektor inom Fyrbodalsområdet.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-05
  Nyckeltal och analys med Kolada

  5 december 2017
  Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) kommer till Fyrbodal för att informera deltagande kommuner om hur man kan arbeta med mål, nyckeltal och jämförelser med hjälp av den öppn...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-06
  Utbildning "Sex och samlevnad på mellanstadiet - Livet-kroppen och kärleken" Onsdagen den 6 December 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-13
  Delaktighet med tjänstedesign inom funktionshinderområdet

  13 december 2017
  Margaretha Hägglund från region Västerbotten gästar oss för att berätta mer om tjänstedesign inom funktionshinderområdet. Margaretha är ledande inom tjänstedesign i Sverige och kommer ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-11
  Att filma med mobilen - skapa filmer för webb och sociala medier

  11 januari 2018

  Den här kursen ger dig kunskaperna som du behöver för att snabbt komma igång och filma med mobilen. Allt från att välja innehåll till att filma, regissera, redigera och publicera. Du få...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-11
  God och nära vård ur ett kommunperspektiv

  11 januari 2018

  Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, presenterar utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) och Emma Spak, samordnare av nära vård på SKL, presenterar s...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-12
  Systematisk uppföljning 7.5 HP

  Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutv...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-17
  Utbildning i ASI

  17 - 18 januari, 8 mars samt 12 juni 2018
  ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-19
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 19 januari 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-25
  DISA - gruppledarutbildning 25 och 26 januari samt 2 februari 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdhet bland tonåringar. Välkomna till en ny gruppledarutbildning för dig som kan och vill arbeta med DI...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-31
  Analysera och utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning

  Tvådagarsutbildning 31 januari och 13 mars 2018
  SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) erbjuder en utbildning som utgår från relevanta nyckeltal för s...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-02
  Socialpedagoger i skolan 2 februari 2018

  Nätverksträff 2 februari 2018  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skolor
  Temat för nätverksträffen kommer
  Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-07
  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

  Inbjudan till heldagskonferens den 7 februari 2018
  Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg
  vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-15
  Kommunal nämndadministration

  15 februari 2018
  (utbildningen är framflyttad från 29/11 2017) Ambitionen är att i störa möjliga utsträckning anpassa utbildningen till deltagarnas egna önskemål och behov, utan att för den skull göra a...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-15
  FoU-dag Fyrbodal

  En dag om forskning och behandling kring barnmisshandel och sexuella övergrepp
  15 februari 2018
  Barnahus Fyrbodal och FoU-socialtjänst i Fyrbodals kommunalförbund bjuder in till en dag där du får kunska...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-27
  Anknytning och omsorgssvikt

  Tvådagarsutbildning 27 februari och 13 mars 2018
  Under dessa två dagar görs en genomgång av anknytning och anknytningsteori med fördjupning i vad omsorgssvikt och våld i familjen kan innebära.Föreläsar...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-15
  Preparatlära

  15 mars 2018

  Du som arbetar med människor kommer allt oftare i kontakt med personer med alkohol- och drogproblematik. Vi hör allt oftare talas om de nya drogerna som dyker upp på marknaden.

  Att ha infor...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-21
  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  21 mars 2018
  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyl...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-10
  Tejping - en lekfull metod för att arbeta med yttre och inre relationer

  10 och 11 april 2018
  I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping (leksamtal) för barn, tonåri...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-17
  Studio III - hantera utmanande beteende med lågaffektiv bemötande

  17 - 19 april 2018

  Utbildning inom Studio 3-metoden som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och om hur vi genom ett lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika stress...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-19
  Barnuppfostran i olika kulturer - Synen på barn utifrån kultur och religion

  19 april 2018
  Kultur är inte bara matvanor, musik eller dans. I begreppet kultur ligger våra djupast rotade värderingar och normer. När vi uppfostrar våra barn överför vi den kultur vi själva bär på. V...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-17
  Att tillämpa risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykosocial problematik hos barn och unga

  17 maj 2018
  En föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forskare vid Karlstad universitet. Dagen inleds med en introduktion kring vad forskningen säger om risk- och skyddsfaktorer. D...
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2017-11-06 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776